Handreiking schoolexamens beeldende vakken vmbo


10 april 2019
Voor de exameneenheden die met een vmbo-schoolexamen afgesloten worden (tweederde deel van het examenprogramma) zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen, maar zijn niet verplicht van die geboden ruimte gebruik te maken. Voor scholen die de geboden ruimte wel willen benutten, zijn de handreikingen schoolexmamen gemaakt. Ze zijn niet voorschrijvend, maar bedoeld om docenten ideeën aan te reiken. Deze handreiking behandelt het schoolexamen beeldende vakken.

auteur SLO: Stéfanie van Tuinen
jaar van uitgave: 2007

Tuinen, S. van (2007). Handreiking schoolexamens beeldende vakken vmbo. Enschede: SLO.


toon meer