Handreiking schoolexamens drama vmbo


10 april 2019
Voor de exameneenheden die met een vmbo-schoolexamen afgesloten worden (tweederde deel van het examenprogramma) zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen, maar zijn niet verplicht van die geboden ruimte gebruik te maken. Voor scholen die de geboden ruimte wel willen benutten, zijn de handreikingen schoolexamen gemaakt. Ze zijn niet voorschrijvend, maar bedoeld om docenten ideeën aan te reiken. Deze handreiking behandelt het schoolexamen drama.

auteur SLO: Ange Taminiau
jaar van uitgave: 2007

Taminiau, A. (2007). Handreiking schoolexamens drama vmbo. Enschede: SLO.


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden