Handreiking schoolexamen tweede fase : tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo/vwo


10 april 2019
Deze handreiking voor het schoolexamen hoort bij de vernieuwingen die in 2007 ingaan in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Scholen krijgen meer vrijheid en keuzemogelijkheden voor de invulling van hun onderwijs. De examenprogramma’s voor alle vakken zijn geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. SLO ondersteunt hierbij door handreikingen per vak aan te bieden. Deze handreiking betreft de schoolexamens tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen.

auteur extern: Dinsbach, G.
jaar van uitgave: 2007

Dinsbach, G. (2007). Handreiking schoolexamen tweede fase: Tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo/vwo. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden