Inspirators voor de toekomst


30 inspirerende schoolvoorbeelden uit de onderwijspraktijk
27 februari 2020
De samenwerking van SLO met scholen in het primair en voortgezet onderwijs geeft een uniek inzicht in de diverse manieren waarop scholen werken aan toekomstgericht onderwijs. Een aantal van deze voorbeelden uit de onderwijspraktijk heeft SLO opgetekend in het boek Inspirators voor de toekomst. Hierin vind je 30 schoolportretten, gekoppeld aan helden als Wubbo Ockels, The Beatles of Anne Frank.

jaar van uitgave: 2016

SLO (2016). Inspirators voor de toekomst: 30 inspirerende schoolvoorbeelden uit de onderwijspraktijk. Enschede: SLO.