Ruimte, richting en ruggensteun


Voorstel landeljk leerplankader Onderwijs2032
5 maart 2019
Met de Kamerbrief 'Toekomstgericht funderend onderwijs' is in november 2014 het startsein gegeven voor een koersbepaling voor het curriculum in het funderend onderwijs. De opdracht tot het uitwerken van een samenhangende visie werd belegd bij het Platform Onderwijs2032, met als opbrengst het in januari 2016 gepresenteerde eindadvies Ons onderwijs2032. Bij het vertalen van dt advies naar een curriculumontwerp-op-hoofdlijnen zullen tal van (soms lastige) knopen moeten worden doorgehakt. Met deze notitie worden daar eerste bouwstenen voor aangereikt.

auteur SLO: Wilmad Kuiper
jaar van uitgave: 2016

Kuiper, W. (2016). Ruimte, richting en ruggensteun: voorstel landeljk leerplankader Onderwijs2032. Enschede: SLO.