Curriculaire samenhang


17 december 2018
Curriculaire samenhang kan verschillende vormen aannemen: er kan sprake zijn van samenhang binnen vakken, samenhang tussen vakken, samenhang tussen binnenschools en buitenschools leren, en doorlopende leerlijnen. In de praktijk kunnen verschillende vormen van samenhang naast elkaar bestaan. Deze notitie beschrijft de verschillende vormen aan de hand van recente inititatieven, gaat in op wat met curriculaire samenhang wordt bedoeld en waarom streven naar meer curriculaire samenhang wenselijk is.

auteur SLO: Elvira Folmer
jaar van uitgave: 2016

Folmer, E. (2016). Curriculaire samenhang. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie