Ruimte en sturing in het onderwijs


5 maart 2019
Deze notitie wil inzichtelijk maken welke factoren op stelsel- en op schoolniveau van invloed zijn op de mate waarin en de wijze waarop curriculumontwikkeling op schoolniveau tot stand komt en welke actoren daarbij betrokken zijn.

jaar van uitgave: 2016

Silfhout, G. van (2016). Ruimte en sturing in het onderwijs. Enschede: SLO.