Een houdertje ontwerpen: docentenhandleiding


29 mei 2019

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkelde in samenwerking met didactici en docenten dertien taalgerichte lessenseries voor verschillende vakken en onderwijstypen. De lesbrieven besteden aandacht aan de betreffende vakinhoud en aan de taal die helpt de vakinhoud te verwerken. Deze lessenserie over het ontwerpen van een houdertje maakt duidelijk hoe taalgerichte vakdidactiek in het vakgebied techniek eruit kan zien.


auteur extern: Bekker, A., Dijk, G. van, Punt, L.
jaar van uitgave: 2009

Bekker, A., Dijk, G. van, & Punt, L. (2009). Een houdertje ontwerpen: docentenhandleiding. Enschede: SLO.


toon meer