Statistiek: docentenhandleiding


21 april 2021

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkelde in samenwerking met didactici en docenten dertien taalgerichte lessenseries voor verschillende vakken en onderwijstypen. De lesbrieven besteden aandacht aan de betreffende vakinhoud en aan de taal die helpt de vakinhoud te verwerken. Deze lessenserie over statistiek maakt duidelijk hoe taalgerichte vakdidactiek in het vakgebied rekenen/wiskunde eruit kan zien.


auteur SLO: Joanneke Prenger
auteur extern: Boer, C. van den
jaar van uitgave: 2009

Boer, C. van den, & Prenger, J. (2009). Statistiek: docentenhandleiding. Enschede: SLO


toon meer

Vakspecifiek thema

Type publicatie