Is dit toeval?: lesbrief


20 oktober 2020

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkelde in samenwerking met didactici en docenten dertien taalgerichte lessenseries voor verschillende vakken en onderwijstypen. De lesbrieven besteden aandacht aan de betreffende vakinhoud en aan de taal die helpt de vakinhoud te verwerken. Deze lessenserie over toeval maakt duidelijk hoe taalgerichte vakdidactiek in het vakgebied rekenen/wiskunde eruit kan zien.


auteur extern: Wijers, M., Stellingwerf, B., Swaen, M.
jaar van uitgave: 2009

Wijers, M., Stellingwerf, B., & Swaen, M. Is dit toeval?: lesbrief. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Type publicatie