Grafieken en verhalen: lesbrief


20 oktober 2020

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkelde in samenwerking met didactici en docenten dertien taalgerichte lessenseries voor verschillende vakken en onderwijstypen. De lesbrieven besteden aandacht aan de betreffende vakinhoud en aan de taal die helpt de vakinhoud te verwerken. Deze lessenserie over grafieken maakt duidelijk hoe taalgerichte vakdidactiek in het vakgebied rekenen/wiskunde eruit kan zien.


auteur SLO: Joanneke Prenger
auteur extern: Eerde, D. van, Swaen, M., Smit. J.
jaar van uitgave: 2009

Eerde, D. van, Prenger, J., Swaen, M., & Smit, J. (2009). Grafieken en verhalen: lesbrief. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Type publicatie