De verspreiding van christendom en islam in de periode 500 tot 1000: lesbrief


29 mei 2019

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkelde in samenwerking met didactici en docenten dertien taalgerichte lessenseries voor verschillende vakken en onderwijstypen. De lesbrieven besteden aandacht aan de betreffende vakinhoud en aan de taal die helpt de vakinhoud te verwerken. Deze lessenserie over de verspreiding van christendom en islam maakt duidelijk hoe taalgerichte vakdidactiek in het vakgebied geschiedenis eruit kan zien.


auteur extern: Bots, R., Boxtel, C. van, Laan, E. van der
jaar van uitgave: 2009

Bots, R., Boxtel C. van, & Laan, E. van der (2009). De verspreiding van christendom en islam in de periode 500 tot 1000: lesbrief. Enschede: SLO.


toon meer

Vakspecifiek thema

Type publicatie