Leermiddelenmonitor 15/16


Leermiddelen in het po en vo: gebruik, digitalisering, beschikbaarheid en beleid
5 maart 2019
Het Kenniscentrum Leermiddelen van SLO monitort de wijze waarop in het Nederlandse onderwijs omgegaan wordt met leermiddelen. Zo krijgen leraren en leidinggevenden inzicht in hun eigen leermiddelengebruik in vergelijking met dat van anderen. Op schoolniveau kunnen de uitkomsten helpen bij het maken van een beargumenteerde keuze voor leermiddelen die passen bij zowel het richtinggevende curriculum van de overheid (in de vorm van kerndoelen en eindtermen), als bij het schooleigen curriculum. Ook landelijke beleidsmakers, educatieve uitgeverijen, distributeurs en software leveranciers kunnen gebruik maken van de resultaten van de leermiddelenmonitor.

auteur SLO: Chantal Blockhuis, Petra Fisser, Marieke ten Voorde
auteur extern: Grievink, B.
jaar van uitgave: 2016

Blockhuis, C., Fisser, P., Grievink, B., & Voorde, M. ten (2016). Leermiddelenmonitor 15/16 : leermiddelen in het po en vo: gebruik, digitalisering, beschikbaarheid en beleid. Enschede: SLO.