Constantinopel 1453: multiperspectiviteit bij geschiedenis : docentenhandleiding


29 mei 2019
Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkelde in samenwerking met didactici en docenten dertien taalgerichte lessenseries voor verschillende vakken en onderwijstypen. De lesbrieven besteden aandacht aan de betreffende vakinhoud en aan de taal die helpt de vakinhoud te verwerken. Deze lessenserie over Constantinopel in 1453, maakt duidelijk hoe taalgerichte vakdidactiek in het vakgebied geschiedenis eruit kan zien.

auteur extern: Erogluer, T., Hajer, M., Boxtel, C. van, Fiori, L.
jaar van uitgave: 2009

Erogluer, T., Hajer, M., Boxtel, C. van, & Fiori, L. (2009). Constantinopel 1453: multiperspectiviteit bij geschiedenis: docentenhandleiding. Enschede: SLO.


toon meer