Monitoring invoering Chinese taal en cultuur: eerste inventarisatie onder schoolleiders en docenten


Eerste inventarisatie onder schoolleiders en docenten
18 juli 2019

Chinese taal en cultuur is vanaf schooljaar 2015-2016 een officieel examenvak in het vwo. SLO monitort de invoering van dit nieuwe vak en rapporteert hierover. Deze eerste rapportage geeft antwoorden op vragen als hoe en waarom schoolleiders en docenten vormgeven aan het vak en wat docenten van het vak vinden.


auteur SLO: Elvira Folmer
jaar van uitgave: 2016

Folmer, E. (2016). Monitoring invoering Chinese taal en cultuur: eerste inventarisatie onder schoolleiders en docenten. Enschede: SLO.


toon meer

Vak

Type publicatie