Gezonde voeding? : docentenhandleiding


19 maart 2019
Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkelde in samenwerking met didactici en docenten dertien taalgerichte lessenseries voor verschillende vakken en onderwijstypen. De lesbrieven besteden aandacht aan de betreffende vakinhoud en aan de taal die helpt de vakinhoud te verwerken. Deze lessenserie over gezonde voeding maakt duidelijk hoe taalgerichte vakdidactiek in het vakgebied biologie eruit kan zien.

auteur extern: Bakker, A. de, Boersma, K., Bruijn, H. de, Valk, R.
jaar van uitgave: 2009

Bakker, A. de, Boersma, K., Bruijn, H. de, & Valk, R.(2009). Gezonde voeding?: docentenhandleiding. Enschede: SLO.


toon meer

Vakspecifiek thema

Type publicatie