Gedrag van dieren: waarom doet een dier wat het doet? : lesbrief


29 mei 2019
Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkelde in samenwerking met didactici en docenten dertien taalgerichte lessenseries voor verschillende vakken en onderwijstypen. De lesbrieven besteden aandacht aan de betreffende vakinhoud en aan de taal die helpt de vakinhoud te verwerken. Deze lessenserie over het gedrag van dieren, maakt duidelijk hoe taalgerichte vakdidactiek in het vakgebied biologie eruit kan zien.

auteur SLO: Theun Meestringa
auteur extern: Boersma, K., Bruijn, H. de, Winden, R. van der, Vries, J. de, Jonges, C., Brummel, M.
jaar van uitgave: 2009

Boersma, K., Bruijn, H. de, Meestringa, T., Winden, R. van der, Vries, J. de, Jonges, C., & Brummel, M. (2009). Gedrag van dieren: waarom doet een dier wat het doet? : lesbrief. Enschede: SLO.


toon meer

Vakspecifiek thema

Type publicatie