Passende perspectieven in de praktijk: rapportage taal- en rekenpilots (2012-2013)


23 januari 2019
In opdracht van het ministerie van OCW heeft SLO in 2010 en 2011 in het project Passende perspectieven onder meer gewerkt aan een uitwerking van de referentieniveaus voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Dit heeft geresulteerd in het ontwikkelen van diverse leerplanproducten voor taal en rekenen die leerkrachten een handvat bieden om passend onderwijsaanbod voor deze groep leerlingen te arrangeren. In het schooljaar 2012 - 2013 zijn de ontwikkelde producten uitgeprobeerd in taal- en rekenpilots. Deze rapportage doet verslag van de resultaten van de pilot, trekt enkele algemene conclusies en doet aanbevelingen voor vervolgstappen.

auteur SLO: Mieneke Langberg
auteur extern: Boswinkel, N.
jaar van uitgave: 2013

Boswinkel, N., &Langberg, M. (2013). Passende perspectieven in de praktijk: rapportage taal- en rekenpilots (2012-2013). Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie