Monitoring en evaluatie invoering bètavernieuwing: tussenmeting docenten 2014-2015


23 mei 2019
In het schooljaar 2013/2014 zijn de nieuwe examenprogramma's voor biologie, natuur- en scheikunde ingevoerd. Daaraan voorafgaand zijn in een nulmeting de oude en de nieuwe examenprogramma's vergeleken. De voorliggende tussenmeting uit 2014 heeft plaatsgevonden onder docenten die inmiddels een jaar ervaring hadden met de nieuwe programma's in 4havo en 4vwo. Waar mogelijk zijn de resultaten uit deze tussenmeting vergeleken met die uit de nulmeting. Naast gesignaleerde verschillen tussen oude en nieuwe examenprogramma's en verschillen tussen de drie vakken onderling komt aan bod hoe leerlingen de vernieuwde vakken ervaren. Een conclusie en discussie sluiten het rapport af.

auteur SLO: Elvira Folmer, Wout Ottevanger, Wilmad Kuiper
jaar van uitgave: 2015

Folmer, E., Ottevanger, W.J.W. (2015). Monitoring en evaluatie invoering bètavernieuwing: tussenmeting docenten 2014-2015. Enschede: SLO.