Leren, loopbaan en burgerschap in het praktijkonderwijs


14 april 2021
De scholen van het Samenwerkend Praktijkonderwijs Amsterdam (SPA) willen leerlingen laten uitstromen met een herkenbaar 'diploma praktijkonderwijs'. Het 'diploma' houdt in dat leerlingen zoveel mogelijk toegewerkt hebben naar een AKA-kwalificatie. Sommige leerlingen kunnen zo'n kwalificatie behalen ná (externe) beoordeling, door docenten van het ROC. Ook voor leerlingen die géén volledige kwalificatie kunnen behalen, wordt het AKA-traject als richtinggevend kader beschouwd. Deze leerlingen kunnen deelcertificaten behalen. In het AKA-traject staat het werken aan kerntaken en aan competenties centraal. Voor de zeven kerntaken uit het brondocument Leren, loopbaan en burgerschap van de COLO uit 2007 zijn voorbeelduitwerkingen ontwikkeld die door de leerlingen gebruikt kunnen worden om aan te geven hoe zij aan de kerntaken hebben gewerkt. Deze publicatie bestaat uit drie delen: de voorbereiding op de assessments, een handleiding voor de docent en leerlingenmateriaal.

auteur extern: Berlet, I.
jaar van uitgave: 2008

Berlet, I. (2008). Leren, loopbaan en burgerschap in het praktijkonderwijs. Enschede: SLO.


toon meer

Type publicatie