Inclusive education in the Netherlands


26 november 2019
Beschrijving van het onderwijssysteem in Nederland van primair onderwijs tot en met hoger beroepsonderwijs.. Er wordt vooral aandacht geschonken aan ontwikkelingen binnen het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes en aan de brede thematiek van sociaal culturele diversiteit.

auteur SLO: Annette Thijs, Berthold van Leeuwen
auteur extern: Zandbergen, M.
jaar van uitgave: 2008

Thijs, A., Leeuwen, B. van, & Zandbergen, M. (2008). Inclusive education in the Netherlands. Enschede: SLO.