Tussen apart en samen


Een exploratief onderzoek vanuit een leerplankundig perspectief
5 maart 2019

SLO heeft vanuit een leerplankundig perspectief de mogelijkheden en problemen onderzocht, die scholen ervaren bij de vormgeving van de integratie van kinderen met speciale onderwijsbehoeftes in het regulier basisonderwijs in Nederland, Vlaanderen, Denemarken en Engeland. Scholen blijken redelijk tot goed in staat om leerlingen met lichte beperkingen te integreren, maar het stokt als het bijvoorbeeld gaat om leerlingen met gedragsproblemen, matige tot zware leerproblemen of meervoudige beperkingen. In gesprek met buitenlandse beleidsmakers lijkt het alsof inclusie in het onderwijs daar al helemaal is ingevoerd. Na een bezoek aan de scholen blijkt echter dat ze met dezelfde problematiek worstelen als in Nederland.


auteur SLO: Berthold van Leeuwen
jaar van uitgave: 2007

Leeuwen, B. van (2008). Tussen apart en samen: een exploratief onderzoek vanuit een leerplankundig perspectief. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie