TULE - Friese taal : inhouden en activiteiten bij de kerndoelen


21 mei 2019
In het project Tussendoelen & leerlijnen (TULE) van SLO zijn de kerndoelen van alle leergebieden uitgewerkt. Hiermee biedt SLO scholen/leraren een beeld wat er onder de globale kerndoelen verstaan kan worden. Het geeft zicht op de manier waarop bij ieder kerndoel de inhouden (kennis en vaardigheden) en activiteiten (van kinderen en leraren) kunnen worden verkaveld over de groepen 1 tot en met 8. Dit maakt de doorgaande ontwikkeling van de inhoud van het onderwijsaanbod zichtbaar. De uitwerkingen in TULE laten zien hoe de inhoudsverkaveling eruit zou kunnen zien. Van de informatie op de TULE website (tule.slo.nl) is voor alle zeven leergebieden een geprinte versie beschikbaar. Dit deel betreft het leergebied Fries.

auteur extern: Oosterloo, A.
jaar van uitgave: 2008

Oosterloo, A. (2008). TULE - Friese taal : inhouden en activiteiten bij de kerndoelen. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Vak

Leerplankundig thema