Samen werken aan taaltaken : handreiking voor het werken met taaltaken bij de moderne vreemde talen in het kader van de aansluiting vmbo-mbo


17 december 2018
Deze handreiking is gebaseerd op de ervaringen uit het Project "Taaltaken in doorlopende leerlijnen"in 2008. Beschreven wordt hoe docenten van vmbo en mbo samen leerzame activiteiten kunnen ontwikkelen die uitmonden in het gezamenlijk uitvoeren van taaltaken door vmbo- en mbo-leerlingen.Door het persoonlijke contact tussen de docenten van beide opleidingen ontstaat meer zicht op elkaars onderwijs en een grotere betrokkenheid bij overdracht en aansluiting.De taaltaken in een levensechte, beroepsgerichte context zijn voor leerlingen interessant en aantrekkelijk. Voor mbo-studenten is het communiceren met "echte' klanten motiverend. Door de rol van de beroepsbeoefenaar te vervullen krijgen zij bovendien zicht op hun eigen functioneren in de vreemde taal. Dit past bij de competentiegerichte benadering van hun totale opleiding. De vmbo-leerlingen maken via de uitvoering in het ROC kennis met de mbo-opleiding en het beroep. Zij ervaren dat het onderwijs nauw verbonden is met de praktijk. Ze zien de mbo-leerlingen functioneren in de beroepscontext en kunnen van hen horen wat zij vinden van deopleiding en het beroep en aan welke eisen zij moeten voldoen.

auteur SLO: Nynke Jansma, Liesbeth Pennewaard
jaar van uitgave: 2008

Jansma, N. & Pennewaard, L. (2008). Samen werken aan taaltaken: handreiking voor het werken met taaltaken bij de moderne vreemde talen in het kader van de aansluiting vmbo-mbo. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden