Scaffolding: technieken om MVT leerlingen hoger te laten reiken


17 december 2018
De Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven is overgegaan op het werken in domeinen met de taakgerichte benadering. Voor dit type onderwijs zijn leerzame taaltaken ontwikkeld en instrumenten waarmee deze taken op hun leerzaamheid kunnen worden beoordeeld. Docenten die met deze benadering aan de slag zijn gegaan hebben behoefte aan een breder repertoire rond scaffolding en rond het consolideren van kennis, vooral het memoriseren van vocabulaire en structuren. In deze publicatie wordt onderzocht op welke momenten tijdens de voorbereidings- en 'nabereidings'fase (= reflectie + consolidatie) van de taaltaak de docent scaffolding-technieken kan inzetten, welke activiteiten, welke type vragen, welke soorten interventie effectief zijn en welke juist contraproductief. Het memoriseren van vocabulaire en structuren is niet als apart probleem bestudeerd maar is meegenomen als onderdeel van de tips bij het scaffolden.

auteur SLO: Bas Trimbos
auteur extern: Beeker, A., Canton, J.
jaar van uitgave: 2008

Beeker, A., Canton, J., & Trimbos, B. (2008). Scaffolding: technieken om MVT leerlingen hoger te laten reiken. Enschede: SLO.