Doorlopende leerlijnen taalvaardigheid klassieke talen : bijlagen


21 oktober 2020
Veel scholen kampen met een overgangsproblematiek tussen de basismethode klassieke talen die in de onderbouw gebruikt wordt en de stap naar authentieke teksten in de tweede fase. De vaardigheid die binnen de lesmethode in stappen wordt aangeleerd, blijkt in veel gevallen niet voldoende ontwikkeld te zijn om de authentieke teksten uit de oudheid in de bovenbouw te vertalen. Om deze overgang te versoepelen heeft SLO samen met docenten en secties klassieke talen voorbeelden van een doorlopende leerlijn ontwikkeld. In een aparte bijlage is het achtergrondmateriaal dat in het project is ontwikkeld opgenomen. Deze bijlage is alleen digitaal beschikbaar.

auteur extern: Bekker, R.
jaar van uitgave: 2001

Bekker, R. (2011). Doorlopende leerlijnen taalvaardigheid klassieke talen : bijlagen. Enschede: SLO.


toon meer