Advies examenprogramma CKV havo/vwo


23 mei 2019
Op verzoek van de staatssecretaris van OCW heeft de Vernieuwingscommissie CKV geadviseerd over de herziening van het examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Het nieuwe programma zet aan tot meer kwaliteit van CKV en biedt scholen, docenten en leerlingen aanknopingspunten om die kwaliteitskaders naar eigen inzicht en behoefte in te vullen.

auteur extern: Vernieuwingscommissie CKV
jaar van uitgave: 2014

Vernieuwingscommissie CKV (2014). Advies examenprogramma CKV havo/vwo. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie