Watereducatie leermiddelenanalyse


18 november 2019
De Stuurgroep Watereducatie streeft ernaar om de aandacht voor het thema water in het Nederlandse onderwijs te vergroten. Aan SLO is in 2010 daarom de opdracht verstrekt om een kaderleerplan te ontwikkelen waarin wordt aangeven welke doelen en inhouden bij watereducatie centraal kunnen staan. Een belangrijke schakel tussen onderwijsinhoudelijke ambities zoals vastgelegd in het leerplan en de praktijk van de klas, wordt gevormd door onderwijsleermaterialen. In deze leermiddelenanalyse is onderzocht in hoeverre de doelen en inhouden uit dit leerplan terugkomen in onderwijsmethodes en additionele lesmaterialen. De opdracht beperkt zich tot het primair onderwijs.

auteur SLO: Jeroen Bron, Christine Volkering, José Lodeweges
auteur extern: Kuiper, R., Nahumry, M.
jaar van uitgave: 2011

Bron, J., Volkering, C., Lodeweges, J., Kuiper, R., & Nahumry, M. (2011). Watereducatie leermiddelenanalyse. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie