Taalontwikkelend werken in een doorgaande lijn : van peutereducatie naar kleuteronderwijs : handleiding professionalisering taal en jonge kind


27 mei 2020
Deze handleiding is geschreven voor en met leidsters en coördinatoren in de kinderopvang en peuterspeelzalen en leerkrachten van groep 1 en 2. Het gezamenlijke ontwikkeltraject had als doel het werken in de speelzalen en de basisschool beter op elkaar af te stemmen en een doorlopende (taal)leerlijn te ontwikkelen die door het veld wordt gedragen en in het veld is uitgeprobeerd en van voorbeelden is voorzien. De bedoeling van deze handleiding is om collega-leidsters en leerkrachten een gemeenschappelijke kennisbasis te bieden en te waarborgen dat alle jonge kinderen in de kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen (in Enschede en 's-Hertogenbosch) vergelijkbare (taal)ontwikkelingskansen krijgen.

auteur SLO: Mieneke Langberg
auteur extern: Smits, M.
jaar van uitgave: 2011

Smits, M., & Langberg, M. (2011). Taalontwikkelend werken in een doorgaande lijn : van peutereducatie naar kleuteronderwijs : handleiding professionalisering taal en jonge kind. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden