Schoolexamens vmbo: over de borging van de kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo


19 november 2019
In het vmbo werken de scholen vanaf 2007 met de herziene examenprogramma’s. Vergeleken met de examenprogramma's uit de jaren negentig zijn in de herziene examenprogramma's de inhouden in algemenere bewoordingen beschreven. Anders gezegd: de inhouden zijn niet meer gedetailleerd voorgeschreven en de school heeft zo meer ruimte gekregen voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes. De school kan eigen invullingen geven aan de eindtermen, kan eigen onderwerpen toevoegen aan het programma en kan de eigen inhouden en onderwerpen toetsen in het schoolexamen. Deze notitie biedt de vmbo-school een handreiking voor de borging van de kwaliteit van hetschoolexamen in de vorm van een checklist. Deze checklist heeft betrekking op alle elementen van het schoolexamen die in het programma van toetsing en afsluiting verantwoord moeten worden.

auteur extern: Hendriks, J., Rooijen, J. van
jaar van uitgave: 2011

Hendriks, J., Pennewaard, L., & Rooijen, J. van (2011). Schoolexamens vmbo: over de borging van de kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie