Propedeutische schrijftaken : analyse van 18 schrijftaken uit Nederlandse en Vlaamse opleidingen hoger onderwijs


11 november 2020
Dit rapport maakt deel uit van een aantal onderzoeken en activiteiten die betrekking hebben op de aansluitingsproblematiek tussen VO en HO, met name wat betreft de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Het doel van dit rapport is meer zicht te krijgen op de mogelijke discrepantie tussen de schrijfvaardigheid van beginnende studenten en de schrijftaken waarmee zij in het hoger onderwijs geconfronteerd worden. Het bevat een analyse van een aantal op open wijze verzamelde schrijfopdrachten die eerstejaarsstudenten voorgelegd krijgen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Dit onderzoek maakt deel uit van een langer traject van onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot de vereiste taalvaardigheid in het hoger onderwijs.

auteur SLO: Theun Meestringa
jaar van uitgave: 2011

Meestringa, T. (2011). Propedeutische schrijftaken : analyse van 18 schrijftaken uit Nederlandse en Vlaamse opleidingen hoger onderwijs. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie