Preadvies Verkenningscommissie kunstvakken


20 april 2023

De Verkenningscommissie kunstvakken heeft van OCW de opdracht gekregen om op basis van raadpleging van het veld, voorstellen te formuleren voor de ontwikkeling van de kunstvakken in de tweede fase havo/vwo. Deze raadpleging vond plaats in het najaar 2010 en in het voorjaar 2011. Daarbij zijn betrokken docenten werkzaam in het voortgezet onderwijs en bij Cultuurprofielscholen, docenten drama/beeldend/muziek/dans, docentenopleiders, schoolleiders en organisaties en instellingen op het gebied van kunstonderwijs. De reacties die in dit preadvies zijn opgenomen kunnen worden meegenomen in het definitieve advies.


jaar van uitgave: 2011

Verkenningscommissie Kunstvakken (2011). Preadvies Verkenningscommissie Kunstvakken. Enschede: SLO.