Natuurwetenschappelijke vaardigheden onderbouw havo-vwo


22 april 2021
Doorlopende leerlijnen zijn een hulpmiddel bij een betere afstemming en samenhang in het leerplan voor het voortgezet onderwijs. In deze publicatie worden leerlijnen beschreven voor de natuurwetenschappelijke vaardigheden voor de onderbouw havo-vwo. Het betreft vaardigheden die ook in de eindtermen in de tweede fase van natuurwetenschappelijke vakken voorkomen, namelijk: onderzoeken, ontwerpen, reken- en wiskundige vaardigheden, modelvorming, redeneren, waarderen en oordelen en instrumentele vaardigheden. De leerlijnen zijn beschreven in de vorm van tussendoelen met als einddoel instroom in de tweede fase van havo en vwo.

auteur SLO: Wim Spek, Maaike Rodenboog
jaar van uitgave: 2011

Spek, W., & Rodenboog, M. (2011). Natuurwetenschappelijke vaardigheden onderbouw havo-vwo. Enschede: SLO.