Lezen onder de loep : voor docenten Nederlands en vakdocenten in het vmbo-mbo


23 januari 2019
In een rapport van de Inspectie van het onderwijs uit 2008 is geconstateerd dat een groot deel van de leerlingen in het vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg een relatieve achterstand heeft bij tekstbegrip. In de SLO pilot leestraject is daarom geprobeerd docenten beter uit te rusten bij het geven van leesvaardigheidsonderwijs. In deze publicatie wordt daarom aangegeven waar accenten moeten liggen in het leesonderwijs zoals dat is aangegeven in het Referentiekader taal en rekenen. Verder worden tips voor didactische werkvormen gegeven met voorbeelden van teksten en activiteiten daarbij. Ook is er aandacht voor het studerend lezen bij zowel het vak Nederlands als bij de beroeps- en zaakvakken.

auteur SLO: Nynke Jansma
auteur extern: Kleunen, E. van, Leenders, E.
jaar van uitgave: 2011

Jansma, N., Kleunen, E. van, & Leenders, E. (2011). Lezen onder de loep : voor docenten Nederlands en vakdocenten in het vmbo-mbo . Enschede: SLO.


toon meer