Competentiegericht doorstroominstrument ten behoeve van de doorlopende leerlijnen vmbo - mbo


26 november 2019
Al enkele jaren is een betere aansluiting in de beroepskolom een belangrijke ambitie binnen het onderwijsbeleid. Met de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur in het mbo in 2010 dreigt er een situatie te ontstaan, waarbij opnieuw een breuk kan ontstaan in de doorlopende leerlijnen, doordat het mbo zich competentiegericht ontwikkelt en het vmbo de eindtermenstructuur handhaaft. Deze ontwikkeling vormde de aanleiding voor een aantal vmbo scholen om met het Noorderpoortcollege vmbo en mbo een project te starten waarin vmbo en mbo instrumenten zouden gaan ontwikkelen omcompetentieontwikkeling van leerlingen in het vmbo te herkennen, erkennen en waarderen aan de hand van een te ontwikkelen standaard. De insteek hierbij is gebruik te maken van het KBB competentiemodel van SHL met 25 generieke competenties. De nieuwe mbo competentiegerichte kwalificatiedossiers zijn gebaseerd op dit competentiemodel. Door het hanteren van dezelfde terminologie betekent dit dat het mbo vervolgens kan aansluiten op de competentieontwikkeling van de vmbo-leerling.

auteur SLO: Martha Haverkamp
auteur extern: Wiltjer, H.
jaar van uitgave: 2009

Wiltjer, H., & Haverkamp, M. (2009). Competentiegericht doorstroominstrument ten behoeve van de doorlopende leerlijnen vmbo - mbo. Enschede: SLO.