Langer gemeenschappelijk onderwijs


Een variatie aan modellen
26 november 2019

In het Nederlandse onderwijssysteem wordt relatief vroeg geselecteerd in het voortgezet onderwijs. Dit systeem van vroege selectie werkt vooral in het nadeel van leerlingen die wel het leerpotentieel hebben,  maar dat op het moment van selectie nog onvoldoende zichtbaar kunnen maken. Geschat wordt dat twintig procent van de leerlingen onderpresteert. Een alternatief model zou zijn om leerlingen langer gemeenschappelijk onderwijs te bieden. Dit model van 'comprehensive education', waarbij leerlingen in heterogene groepen een gemeenschappelijk curriculum volgen, wordt gehanteerd in verschillende Europese landen. Deze verkenning beschrijft ervaringen die er in het buitenland zijn met het langer bij elkaar houden van leerlingen in het voortgezet onderwijs, welke modellen deze landen hanteren bij het inrichten van het onderwijs en hoe er wordt omgegaan met heterogene groepen


jaar van uitgave: 2010

Bron, J., Klein, D., &Thijs, A. (2010). Langer gemeenschappelijk onderwijs: een variatie aan modellen. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie