Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase : ontwikkeling en invoering NLT 2007-2010


26 november 2019
De via pilots ondersteunde vernieuwing van het bètaonderwijs in de bovenbouw havo/vwo is onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie. Het doel van de evaluatie was inzicht te krijgen in de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de vernieuwde programma’s. Daarnaast is nagegaan in hoeverre en onder welke condities gelijktijdige invoering van meerdere conceptexamenprogramma’s op scholen mogelijk is dan wel in hoeverre tussen de vernieuwde programma’s afstemming en samenhang mogelijk is. De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, deelrapportages over de examenpilots voor natuurkunde, scheikunde, biologie, en de ontwikkeling en invoering van NLT.

auteur SLO: Elvira Folmer, Wout Ottevanger, Lucia Bruning, Wilmad Kuiper
jaar van uitgave: 2011

Folmer, E., Ottevanger, W., Bruning, L., & Kuiper, W. (2011). Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase : ontwikkeling en invoering NLT 2007-2010. Enschede: SLO.


toon meer