Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase : examenpilot Nieuwe Scheikunde havo/vwo 2007-2010


26 november 2019
De via pilots ondersteunde vernieuwing van het bètaonderwijs in de bovenbouw havo/vwo is onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie. Het doel van de evaluatie was inzicht te krijgen in de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de vernieuwde programma’s. Daarnaast is nagegaan in hoeverre en onder welke condities gelijktijdige invoering van meerdere conceptexamenprogramma’s op scholen mogelijk is dan wel in hoeverre tussen de vernieuwde programma’s afstemming en samenhang mogelijk is. De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, deelrapportages over de examenpilots voor natuurkunde, scheikunde, biologie, en de ontwikkeling en invoering van NLT.

auteur SLO: Wout Ottevanger, Elvira Folmer, Lucia Bruning, Wilmad Kuiper
jaar van uitgave: 2011

Ottevanger, W., Folmer, E., Bruning, L. , & Kuiper, W. (2011). Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase : examenpilot Nieuwe Scheikunde havo/vwo 2007-2010. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie