Trends in leermiddelen : leermiddelenmonitor 07-12


14 november 2019
In 2012 brengt het Kenniscentrum Leermiddelen (KCL) van SLO voor de vijfde keer de Leermiddelenmonitor uit, het jaarlijkse onderzoek naar (het gebruik van) leermiddelen in het Nederlandse primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Dit lustrum is aanleiding om terug te kijken op de resultaten over de periode 2007-2012. In deze publicatie worden de trends in het gebruik van leermiddelen op een rij gezet, die de afgelopen vijf jaar zijn waargenomen. Kennis van deze trends kan een bijdrage leveren aan het denken over en het beleid ten aanzien van de aanschaf en het gebruik van leermiddelen.

auteur SLO: Chantal Blockhuis, Marieke ten Voorde, Hans de Vries
auteur extern: Corbalan, G.
jaar van uitgave: 2012

Blockhuis, C., Corbalan, G., Voorde, M. ten, & Vries, H. de (2012). Trends in leermiddelen : leermiddelenmonitor 07-12. Enschede: SLO.