Kansen voor talent: proces en resultaten van 28 excellentieprojecten in beeld


18 juli 2019
In juni 2009 ontvingen 28 besturen met 350 scholen bericht dat zij subsidie van het ministerie van OCW kregen voor hun ingediende excellentieprojecten voor een periode van drie jaar (2009-2012). Al deze projecten hebben een gemeenschappelijk doel: het stimuleren van cognitief talent. Om de uitvoering van de projecten te kunnen volgen en de voortgang van de projecten zoveel mogelijk te waarborgen vond ondersteuning en lichte monitoring van de projecten plaats. Dit gebeurde door een samenwerkingsverband van SLO, de PO-Raad en EDventure. In deze publicatie wordt duidelijk wat de subsidieregeling voor het onderwijs heeft opgeleverd, welke positieve ontwikkelingen zijn ingezet, welke vragen zijn blijven liggen en welke nieuwe uitdagingen zich voordoen rond het stimuleren van cognitief talent. Tegelijk wordt zicht gegeven op het proces van het monitoren en ondersteunen van de scholen.

auteur SLO: Nora Steenbergen-Penterman, Desiree Houkema, Annette Koopmans
auteur extern: Smolenaers, L.
jaar van uitgave: 2012

Steenbergen-Penterman, N., Koopmans-van Noorel, A.., Smolenaers, L., & Houkema, D. (2012). Kansen voor talent: proces en resultaten van 28 excellentieprojecten in beeld. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie