Handreiking schoolexamen biologie havo/vwo : bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2013-2014


18 juli 2019
Deze handreiking voor het schoolexamen hoort bij de examenprogramma's biologie havo en vwo die in augustus 2013 van kracht worden in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 zijn de examenprogramma’s voor op dat moment bestaande vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Deze handreiking wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden van het schoolexamen biologie en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.

auteur SLO: Ange Taminiau, Herman Schalk
auteur extern: Legierse, A.
jaar van uitgave: 2012

Taminiau, A., Schalk, H., & Legierse, A. (2012). Handreiking schoolexamen biologie havo/vwo: bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2013-2014. Enschede: SLO.


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden