Evaluatie examenpilot wiskunde B havo 2009-2012


18 juli 2019
De experimentele examenprogramma’s wiskunde 2014, zoals ontwikkeld door cTWO, vormden de grondslag voor de examenpilots die in het schooljaar 2009-2010 van start gingen in de vierde klassen van in totaal zestien pilotscholen voor havo en vwo. Deze pilots zijn onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie, uitgevoerd door SLO in opdracht van het ministerie van OCW en in afgestemd met cTWO. De evaluatie richtte zich op beantwoording van de volgende algemene hoofdvraag: In hoeverre heeft de vernieuwing geresulteerd in voor pilotdocenten en -leerlingen haalbare en uitvoerbare wiskundeprogramma's? De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, zeven deelrapportages over de examenpilots wiskunde A, B en D voor havo en wiskunde A, B, C en D voor vwo.

auteur SLO: Elvira Folmer, Wilmad Kuiper, Lucia Bruning, Wout Ottevanger
jaar van uitgave: 2012

Folmer, E., Kuiper, W., Bruning, L., & Ottevanger, W. (2012). Evaluatie examenpilot wiskunde B havo 2009-2012. Enschede: SLO.


toon meer