Afstemming wiskunde-natuurkunde tweede fase


18 juli 2019
Als onderdeel van de SLO-projecten Coördinatie invoering nieuwe examenprogramma's natuurwetenschappelijke vakken en Coördinatie invoering nieuwe examenprogramma's wiskunde heeft SLO een werkgroep Afstemming wiskunde-natuurkunde tweede fase ingesteld. De werkgroep heeft acht thema’s uitgekozen die van belang zijn voor de samenhang tussen de beide vakken. Bij elk van deze thema’s zijn aanbevelingen geformuleerd. Sommige aanbevelingen zijn voornamelijk bestemd voor docenten en lerarenopleiders die willen afstemmen met hun wiskunde- of natuurkunde-collega's, andere zijn vooral bestemd voor examenmakers of uitgevers, weer andere voor syllabus- of vernieuwingscommissies.

auteur SLO: Jos Paus, Maarten Pieters
auteur extern: Konijnenberg, J. van de, Rijke, K., Sonneveld, W.
jaar van uitgave: 2015

Konijnenberg, J. van de, Paus, J., Pieters, M., Rijke, K., & Sonneveld, W. (2015). Afstemming wiskundenatuurkunde tweede fase. Enscshede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie