Schoolexamens vmbo : grip krijgen op kwaliteit


17 december 2018
Voor vmbo-scholen is het belangrijk dat de kwaliteit van hun schoolexamens betrouwbaar en hoogstaand is. Het op peil houden van de schoolexamens en de toetsing is een activiteit die vraag om constante aandacht en een systematische aanpak. Het terugkerende karakter en de planmatige aanpak van kwaliteitsverbetering komen tot uitdrukking in de toetscyclus. Gebaseerd op deze cyclus is een is checklist met bijbehorende werkwijzers ontwikkeld. Met behulp van deze checklist is het mogelijk de kwaliteit van de huidige schoolexamens te analyseren en kunnen eventuele verbeterpunten geconstateerd worden.

auteur extern: Hendriks, J., Rooijen, J. van
jaar van uitgave: 2011

Pennewaard, L., Hendriks, J., & Rooijen, J. van (2011). Schoolexamens vmbo : grip krijgen op kwaliteit. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema