Moderne vreemde talen: vakspecifieke trendanalyse 2015


18 juli 2019
In dit document presenteert het MVT-team van SLO het vreemdetalencurriculum in Nederland zoals beschreven in officiële documenten en materialen. Het gaat in op de positie van de talen in de curricula en op de landelijk vastgestelde kaders. Daarbij ligt de focus op het primair en algemeen voortgezet onderwijs. Verder besteedt het rapport aandacht aan nationale en internationale ontwikkelingen rondom het MVT-onderwijs. Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen.

auteur SLO: Daniela Fasoglio, Kim de Jong, Liesbeth Pennewaard, Bas Trimbos, Dirk Tuin
jaar van uitgave: 2015

Fasoglio, D., Jong, K. de, Pennewaard, L., Trimbos, B., & Tuin, D. (2015). Moderne vreemde talen: vakspecifieke trendanalyse 2015. Enschede: SLO.