Doordacht doorzetten naar een hoger rekenniveau: advies van de Commissie verantwoorde invoering rekentoets in vo en mbo


20 oktober 2020
In dit advies beschrijft de Commissie verantwoorde invoering rekentoets hoe de rekentoets in vo en mbo verantwoord ingevoerd kan worden. Het advies begint met de historie van de referentieniveaus, de rekentoets/het ce-rekenen en het tegenvallen van de resultaten op die toets. Daarna beschrijft het de opdracht en de werkwijze van de commissie en wordt ingegaan op de context van de invoering. Daarbij wordt aandacht besteedt aan de praktijk van het rekenonderwijs, onvolkomenheden in de toetsen/examens en de beschikbare en in ontwikkeling zijnde toetsen. Kern van het advies is dat leerlingen meer tijd nodig hebben om het niveau van de toets te halen. De Commissie stelt daarom tot slot een aantal tijdelijke maatregelen voor.

auteur SLO: Ria van de Vorle
jaar van uitgave: 2014

Commissie verantwoorde invoering rekentoets (2014). Doordacht doorzetten naar een hoger rekenniveau: advies van de Commissie verantwoorde invoering rekentoets in vo en mbo. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden