Leren omgaan met culturele diversiteit : aandachtspunten voor een kansrijke aanpak


14 april 2021
Deze publicatie bespreekt kenmerken van een kansrijke aanpak voor het omgaan met culturele diversiteit in po- en vo-scholen. Aan de hand van een verkenning in de literatuur en onderzoek op scholen worden aandachtspunten opgesteld voor de ontwikkeling van de schoolvisie en schoolcultuur, schoolbeleid en schoolorganisaties, onderwijsinhouden, en onderwijsactiviteiten. De publicatie bevat een handreiking met richtlijnen evenals enkele portretten van po- en vo-scholen die beschrijven hoe zij omgaan met culturele diversiteit in de schoolpraktijk

auteur SLO: Annette Thijs, Mieneke Langberg
auteur extern: Berlet, I.
jaar van uitgave: 2009

Thijs, A., Langberg, M., & Berlet, I. (2009). Leren omgaan met culturele diversiteit: aandachtspunten voor een kansrijke aanpak. Enschede: SLO.


toon meer