Debat in burgerschap : handreiking voor het toepassen van debatvormen in het vmbo


14 april 2021
Deze publicatie is het resultaat van een project waarin vijf scholen voor vmbo-onderwijs in samenwerking met SLO hebben verkend hoe debatteren als didactische werkvorm kan worden ingezet in het vmbo. In voorliggende publicatie wordt een relatie gelegd tussen debatteren en actief democratisch burgerschap. Naast deze meer onderwijskundige en theoretische uiteenzetting, is voor en met de deelnemende scholen een set van praktische handreikingen, lesvoorbeelden en instrumenten ontwikkeld.

auteur SLO: Jeroen Bron
auteur extern: Nolet, F., Ravesloot, C.
jaar van uitgave: 2013

Bron, J.G., Nolet, F., & Ravesloot, C. (2013). Debat in burgerschap : handreiking voor het toepassen van debatvormen in het vmbo. Enschede: SLO.