Evaluatie van het vernieuwde examenprogramma maatschappijwetenschappen voor havo : pilot 2010-2013


12 september 2019
In 2009 is het vernieuwde examenprogramma maatschappijwetenschappen opgeleverd aan de minister van OCW. In het schooljaar 2011-2012 zijn acht havopilotscholen gestart met het nieuwe programma in het vierde leerjaar havo. In de eindevaluatie van de pilot is onderzocht in hoeverre de beoogde vakvernieuwing maatschappijwetenschappen voor havo in een haalbaar, uitvoerbaar en toetsbaar leerplan resulteert. Op basis van de deel- en eindconclusies is een aantal aanbevelingen voor doorontwikkeling geformuleerd. De aanbevelingen zijn geordend aan de hand van het curriculaire spinnenweb, en hebben betrekking op visie, leerdoelen en -inhouden, leeractiviteiten, docentrollen, bronnen en materialen, groeperingsvorm en toetsing.

auteur SLO: Luc Sluijsmans
jaar van uitgave: 2013

Sluijsmans, L. (2013). Evaluatie van het vernieuwde examenprogramma maatschappijwetenschappen voor havo: pilot 2010-2013. Enschede: SLO