Evaluatie van het vernieuwde examenprogramma maatschappijwetenschappen voor vwo : pilot 2010-2014


12 september 2019
In 2009 is het vernieuwde examenprogramma maatschappijwetenschappen opgeleverd aan de minister van OCW. In het schooljaar 2011-2012 zijn acht pilotscholen in vwo 4 gestart met het nieuwe programma. In de eindevaluatie van de pilot is onderzocht in hoeverre de beoogde vakvernieuwing maatschappijwetenschappen voor vwo in een haalbaar, uitvoerbaar en toetsbaar leerplan resulteert. Op basis van de deel- en eindconclusies is een aantal aanbevelingen voor doorontwikkeling geformuleerd. De aanbevelingen zijn geordend aan de hand van het curriculaire spinnenweb, en hebben betrekking op visie, leerdoelen en -inhouden, leeractiviteiten, docentrollen, bronnen en materialen, groeperingsvorm en toetsing.

auteur SLO: Luc Sluijsmans
jaar van uitgave: 2014

Sluijsmans, L. (2014).  Evaluatie van het vernieuwde examenprogramma maatschappijwetenschappen voor vwo: pilot 2010-2014. Enschede: SLO.